หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ใบแจ้งยอดเงิน กบข. กสจ. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี ๒๕๕๗ ให้มารับที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2558

การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็ญบำนาญ

ร.ร. ใดที่ยังไม่ได้มารับเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จ บำนาญ ตาม พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ให้มารับที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โดยด่วนค่ะ

รร.บรรจงรัตน์รับสมัครนักเรียนเพิ่ม

โรงเรียนบรรจงรัตน์รับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยจำหน่ายใบสมัครระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ประกาศผลวันที่ 8 ตุลาคม 2557 และมอบตัววันที่ 10 ตุลาคม 2557 โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ โทร. 036-411678 http://www.banjongrat.ac.th/index.php/news/405-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-2557.html

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย

โรงเรียนบรรจงรัตน์ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจ ผู้ปกครองและศิษย์เก่า ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “ภาพเก่าเล่าอดีต 50 ปี บรรจงรัตน์” เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนมีครบรอบการก่อตั้งครบ 50 ปี ในปีการศึกษา 2557 โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 และจะประกาศผลในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 กติกาการส่งภาพเข้าประกวด ภาพถ่ายในอดีตที่เกี่ยวพันกับความเป็นบรรจงรัตน์ เช่น ภาพสถานที่ ภาพกิจกรรม ภาพครู ภาพนักเรียน ภาพห้องเรียน เป็นต้น เป็นภาพขาวดำหรือภาพสี ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 6×8 นิ้ว ภาพที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งจะต้องตั้งชื่อภาพ ระบุสถานที่ ปีพ.ศ.ของภาพ โดยประมาณ (หากจำไม่ได้) และบรรยายความประทับใจเกี่ยวกับภาพความยาว 2-3 บรรทัด ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่ได้รับการตัดต่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนไปจากเดิม แต่สามารถทำสำเนา (copy ) ได้ เขียนชื่อ ที่อยู่ …

ข้าราชการเกษียณปกติ/เกษียณอายุก่อนกำหนด

กลุ่มบริการการเงินและสินทรัพย์ ขอเรียนว่าข้าราชการเกษียญจะได้รับเงินอะไรบ้าง และช่วงเวลาใด โดยแบ่งเป็นข้าราชการเกษียญปกติ และ ข้าราชการเกษียญอายุก่อนกำหนด ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งข้าราชการเกษียณปกติ จะได้รับเงินที่จะได้รับเรียบร้อยแล้ว แต่ข้าราชการที่เกษียณอายุก่อนกำหนดจะยังไม่ได้รับเงิน ซึ่งปกติจะได้รับเงินหลังข้าราชการเกษียณปกติอยู่แล้ว ปีนี้คลังเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสบปัญหาน้ำท่วมจึงทำให้ล่าช้าไปอีก แต่คาดว่าภายในสิ้นเดือน ธันวา 2554 ข้าราชการเกษียณก่อนกำหนดจะได้รับเงินทั้งหมด สิทธิข้าราชการเกษียณปกติ/เกษียณอายุก่อนกำหนด 1 http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/1045-88-2553-1.jpg สิทธิข้าราชการเกษียณปกติ/เกษียณอายุก่อนกำหนด 2 http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/1045-88-2553-2.jpg

โอนเงิน ตามโครงการจัดการเรียนการสอนในภาวะวิฤตจากประสบอุทกภัยน้ำท่วม

โรงเรียนข้างถนนและโรงเรียนศูนย์เรียนรวม ตามโครงการจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤตจากประสบอุทกภัยน้ำท่วมของจังหวัดลพบุรี ทางกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ยืมเงินแล้ว ในวันที่ 26 ต.ค. 54 ให้ปรับสมุดดูไได้

ขอให้โรงเรียนต่อไปนี้แจ้งผู้รับจ้างให้มารับเช็ค

ขอให้โรงเรียนต่อไปนี้แจ้งผู้รับจ้างให้มารับเช็ค ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2554 เป็นต้นไป 1.ร.ร.วัดเขาสมอคอน  –  ผู้รับจ้าง  นายมานะ  นาเจริญ 2.ร.ร.บ้านเขาสะพานนาค – ผู้รับจ้าง  นายสมัคร  ศิริอ่อน 3. ร.ร.บ้านทุ่งทอง   – ผู้รับจ้าง  นายถาวร  ศรีพรม 4. ร.ร.วัดหนองแขม – ผู้รับจ้าง  นางสำรี  น้อยประถม 5. ร.ร.วัดสะพานคง – ผู้รับจ้าง นายสุ่ม  แก้วคงวงษ์ 6. ร.ร.สิงห์ฤกษ์ประสิทธิ์  –  ผู้รับจ้าง นายมงคล วงศ์เจริญ 7. ร.ร.วัดโป่งแค – ผู้รับจ้าง นายวินัย  บุญคุ้มครอง 8. ร.ร.วัดหนองหอย  – …

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(ข้อมูล) ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของแต่ล่ะโรงเรียน (ชื่อโรงเรียน)                          (ลิ้งค์) วัดเขาหนีบ          —–> http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/27-213-2553-1.doc วัดโพธิ์ระหัต         —–> http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/60-223-2553-1.doc สิงหฤกษ์ประสิทธิ์  —–> http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/110-237-2553-1.doc วัดหัวสำโรง         —–> http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/108-233-2553-1.doc วัดนิคมสามัคคีชัย   —–> http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/50-212-2553-1.doc บ้านหนองถ้ำ        —–> http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/18-211-2553-1.doc บ้านเขาสะพานนาค —–> http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/171-252-2553-1.doc …

ผอ.สพป.ลบ1 รับมอบศูนย์การเรียนรู้ฯ รร.วัดบางพึ่ง

รับมอบศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง รร.วัดบางพึ่ง   14 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก. ผอ.สพป.ลบ1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ลบ. เป็นประธานรับมอบศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดย รร.วัดบางพึ่ง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ณ รร.วัดบางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบรี

ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้ 7 กันยายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2559 ทั้งสพป. และ  สพม. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559