ประกาศประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของข้าราชการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙

01_%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 พ.ศ. 2559

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ใบแจ้งยอดเงิน กบข. กสจ. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี ๒๕๕๗ ให้มารับที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2558

การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็ญบำนาญ

ร.ร. ใดที่ยังไม่ได้มารับเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จ บำนาญ ตาม พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ให้มารับที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โดยด่วนค่ะ

รับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครที่http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/412901007-1339-2555-2.docx ดาวโหลดใบสมัครที่ http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/412901007-1339-2555-3.doc

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง  ได้เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  รับสมัครวันที่ 7 – 15 เมษายน 2558  ณ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง  ดูรายละเอียดที่  http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/412902031-919-2555-1.docx