หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ใบแจ้งยอดเงิน กบข. กสจ. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี ๒๕๕๗ ให้มารับที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2558

การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็ญบำนาญ

ร.ร. ใดที่ยังไม่ได้มารับเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จ บำนาญ ตาม พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ให้มารับที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โดยด่วนค่ะ

รร.บรรจงรัตน์รับสมัครนักเรียนเพิ่ม

โรงเรียนบรรจงรัตน์รับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยจำหน่ายใบสมัครระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ประกาศผลวันที่ 8 ตุลาคม 2557 และมอบตัววันที่ 10 ตุลาคม 2557 โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ โทร. 036-411678 http://www.banjongrat.ac.th/index.php/news/405-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-2557.html

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย

โรงเรียนบรรจงรัตน์ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจ ผู้ปกครองและศิษย์เก่า ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “ภาพเก่าเล่าอดีต 50 ปี บรรจงรัตน์” เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนมีครบรอบการก่อตั้งครบ 50 ปี ในปีการศึกษา 2557 โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 และจะประกาศผลในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 กติกาการส่งภาพเข้าประกวด ภาพถ่ายในอดีตที่เกี่ยวพันกับความเป็นบรรจงรัตน์ เช่น ภาพสถานที่ ภาพกิจกรรม ภาพครู ภาพนักเรียน ภาพห้องเรียน เป็นต้น เป็นภาพขาวดำหรือภาพสี ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 6×8 นิ้ว ภาพที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งจะต้องตั้งชื่อภาพ ระบุสถานที่ ปีพ.ศ.ของภาพ โดยประมาณ (หากจำไม่ได้) และบรรยายความประทับใจเกี่ยวกับภาพความยาว 2-3 บรรทัด ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่ได้รับการตัดต่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนไปจากเดิม แต่สามารถทำสำเนา (copy ) ได้ เขียนชื่อ ที่อยู่ …