วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

 5 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลบ.1 ร่วมเป็นเกียรติและเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมนักเรียน เนื่องในวันกิจกรรมสหกร์นักเรียน 7 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนชุศร จัดโดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การประกวดเขียนเรียงความ การประกวดวาดภาพ การนำเสนอ กิจกรรมเด่นของโรงเรียน การเล่นเกมส์ และแจกของรางวัลมากมาย

 

 

 

  

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด