วันฉัตรมงคล 2558

วันฉัตรมงคล 2558

5 พฤษภาคม 2558  นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์  รองผอ.สพป.ลบ1 พร้อมบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ  ในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี