รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง  ได้เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  รับสมัครวันที่ 7 – 15 เมษายน 2558  ณ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง  ดูรายละเอียดที่ 

http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/412902031-919-2555-1.docx