รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

5 มกราคม 2558 สพป.ลพบุรีเขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. ) ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( สำนักงาน ป.ป.ช. ) ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลบ1 คณะกรรมการประกอบด้วย นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล ประธาน นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ และ ว่าที่ร้อยโทกัมพล ผลพฤกษา หลังจากนั้น ช่วงบ่่าย ประเมินโรงเรียนเมืองใหม่ฯ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายร่วมประเมินเขตพื้นที่สุจริตด้วย

ภคจิรา ภาพ ข่าว รายงาน