ผอ.สพป.ลบ1 รับมอบศูนย์การเรียนรู้ฯ รร.วัดบางพึ่ง

รับมอบศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง รร.วัดบางพึ่ง

 

14 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก. ผอ.สพป.ลบ1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ลบ. เป็นประธานรับมอบศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดย รร.วัดบางพึ่ง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ณ รร.วัดบางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบรี