ข้าราชการเกษียณปกติ/เกษียณอายุก่อนกำหนด

กลุ่มบริการการเงินและสินทรัพย์ ขอเรียนว่าข้าราชการเกษียญจะได้รับเงินอะไรบ้าง และช่วงเวลาใด โดยแบ่งเป็นข้าราชการเกษียญปกติ และ ข้าราชการเกษียญอายุก่อนกำหนด ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งข้าราชการเกษียณปกติ จะได้รับเงินที่จะได้รับเรียบร้อยแล้ว แต่ข้าราชการที่เกษียณอายุก่อนกำหนดจะยังไม่ได้รับเงิน ซึ่งปกติจะได้รับเงินหลังข้าราชการเกษียณปกติอยู่แล้ว ปีนี้คลังเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสบปัญหาน้ำท่วมจึงทำให้ล่าช้าไปอีก แต่คาดว่าภายในสิ้นเดือน ธันวา 2554 ข้าราชการเกษียณก่อนกำหนดจะได้รับเงินทั้งหมด

สิทธิข้าราชการเกษียณปกติ/เกษียณอายุก่อนกำหนด 1 http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/1045-88-2553-1.jpg
สิทธิข้าราชการเกษียณปกติ/เกษียณอายุก่อนกำหนด 2 http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/1045-88-2553-2.jpg