ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย

โรงเรียนบรรจงรัตน์ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจ ผู้ปกครองและศิษย์เก่า ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “ภาพเก่าเล่าอดีต 50 ปี บรรจงรัตน์” เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนมีครบรอบการก่อตั้งครบ 50 ปี ในปีการศึกษา 2557 โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 และจะประกาศผลในวันที่ 10 ธันวาคม 2557

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

ภาพถ่ายในอดีตที่เกี่ยวพันกับความเป็นบรรจงรัตน์ เช่น ภาพสถานที่ ภาพกิจกรรม ภาพครู ภาพนักเรียน ภาพห้องเรียน เป็นต้น เป็นภาพขาวดำหรือภาพสี ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 6×8 นิ้ว
ภาพที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งจะต้องตั้งชื่อภาพ ระบุสถานที่ ปีพ.ศ.ของภาพ โดยประมาณ (หากจำไม่ได้) และบรรยายความประทับใจเกี่ยวกับภาพความยาว 2-3 บรรทัด
ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่ได้รับการตัดต่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนไปจากเดิม แต่สามารถทำสำเนา (copy ) ได้
เขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งประกวด แนบมาพร้อมภาพถ่าย
นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลกี่รางวัลก็ได้ (คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด)
การส่งผลงานเข้าประกวด

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ เลขที่ 77 ซอยเอกทศ ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036-411678 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เกณฑ์การตัดสิน

ตัดสินจากภาพถ่ายที่ทรงคุณค่าที่บ่งบอกถึงความเป็นบรรจงรัตน์ได้ดี โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมธุรกิจภาพถ่าย การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 1 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  จำนวน 1 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  จำนวน 1 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท)

รางวัลชมเชย  จำนวน 5 รางวัล (เงินรางวัล 1,000 บาท)

กำหนดการตัดสิน ประกาศผลและการมอบรางวัล

ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ทาง www.banjongrat.ac.th

การมอบรางวัล ในวันงานฉลอง 50 ปี บรรจงรัตน์

** ติดตามชมภาพถ่ายทุกภาพได้ที่ www.banjongrat.ac.th