รร.บรรจงรัตน์รับสมัครนักเรียนเพิ่ม

โรงเรียนบรรจงรัตน์รับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยจำหน่ายใบสมัครระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ประกาศผลวันที่ 8 ตุลาคม 2557 และมอบตัววันที่ 10 ตุลาคม 2557 โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ โทร. 036-411678
http://www.banjongrat.ac.th/index.php/news/405-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-2557.html