การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็ญบำนาญ

ร.ร. ใดที่ยังไม่ได้มารับเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จ บำนาญ ตาม พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ให้มารับที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โดยด่วนค่ะ