ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งนักการภารโรง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งนักการภารโรง