คลิ๊กเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

คลิ๊กเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

ได้ตามช่องทาง www.obectv.tv หรือ www.youtube.com ค้นหาช่อง OBEC TV