รอง ผอ.สพป.ลบ.1-สิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์

2

สิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์

รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑

บริหารงานบุคคล ,  นิเทศติดตามฯ,  ส่งเสริมเอกชน

222222