รอง ผอ.สพป.ลบ.1-ชนม์ พาณิชชอบ

rong1

นายชนม์  พานิชชอบ

รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑

นโยบายและแผน, อำนวยการ 

บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

222222