รอง ผอ.สพป.ลบ.1-ลออ วิลัย

 

rong5

นางสาวลออ  วิลัย

รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑

ส่งเสริมการจัดการศึกษา  , บริหารงานบุคคล ,นโยบายและแผน

222222