รอง ผอ.สพป.ลบ.1-ทรรศนีย์ เอี่ยมสอาด

rong6

นางทรรศนีย์  เอี่ยมสอาด

รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ, อำนวยการ

222222