ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย

โรงเรียนบรรจงรัตน์ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจ ผู้ปกครองและศิษย์เก่า ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “ภาพเก่าเล่าอดีต 50 ปี บรรจงรัตน์” เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนมีครบรอบการก่อตั้งครบ 50 ปี ในปีการศึกษา 2557 โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 และจะประกาศผลในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 กติกาการส่งภาพเข้าประกวด ภาพถ่ายในอดีตที่เกี่ยวพันกับความเป็นบรรจงรัตน์ เช่น ภาพสถานที่ ภาพกิจกรรม ภาพครู ภาพนักเรียน ภาพห้องเรียน เป็นต้น เป็นภาพขาวดำหรือภาพสี ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 6×8 นิ้ว ภาพที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งจะต้องตั้งชื่อภาพ ระบุสถานที่ ปีพ.ศ.ของภาพ โดยประมาณ (หากจำไม่ได้) และบรรยายความประทับใจเกี่ยวกับภาพความยาว 2-3 บรรทัด ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่ได้รับการตัดต่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนไปจากเดิม แต่สามารถทำสำเนา (copy ) ได้ เขียนชื่อ ที่อยู่ …

ข้าราชการเกษียณปกติ/เกษียณอายุก่อนกำหนด

กลุ่มบริการการเงินและสินทรัพย์ ขอเรียนว่าข้าราชการเกษียญจะได้รับเงินอะไรบ้าง และช่วงเวลาใด โดยแบ่งเป็นข้าราชการเกษียญปกติ และ ข้าราชการเกษียญอายุก่อนกำหนด ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งข้าราชการเกษียณปกติ จะได้รับเงินที่จะได้รับเรียบร้อยแล้ว แต่ข้าราชการที่เกษียณอายุก่อนกำหนดจะยังไม่ได้รับเงิน ซึ่งปกติจะได้รับเงินหลังข้าราชการเกษียณปกติอยู่แล้ว ปีนี้คลังเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสบปัญหาน้ำท่วมจึงทำให้ล่าช้าไปอีก แต่คาดว่าภายในสิ้นเดือน ธันวา 2554 ข้าราชการเกษียณก่อนกำหนดจะได้รับเงินทั้งหมด สิทธิข้าราชการเกษียณปกติ/เกษียณอายุก่อนกำหนด 1 http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/1045-88-2553-1.jpg สิทธิข้าราชการเกษียณปกติ/เกษียณอายุก่อนกำหนด 2 http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/1045-88-2553-2.jpg

โอนเงิน ตามโครงการจัดการเรียนการสอนในภาวะวิฤตจากประสบอุทกภัยน้ำท่วม

โรงเรียนข้างถนนและโรงเรียนศูนย์เรียนรวม ตามโครงการจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤตจากประสบอุทกภัยน้ำท่วมของจังหวัดลพบุรี ทางกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ยืมเงินแล้ว ในวันที่ 26 ต.ค. 54 ให้ปรับสมุดดูไได้

ขอให้โรงเรียนต่อไปนี้แจ้งผู้รับจ้างให้มารับเช็ค

ขอให้โรงเรียนต่อไปนี้แจ้งผู้รับจ้างให้มารับเช็ค ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2554 เป็นต้นไป 1.ร.ร.วัดเขาสมอคอน  –  ผู้รับจ้าง  นายมานะ  นาเจริญ 2.ร.ร.บ้านเขาสะพานนาค – ผู้รับจ้าง  นายสมัคร  ศิริอ่อน 3. ร.ร.บ้านทุ่งทอง   – ผู้รับจ้าง  นายถาวร  ศรีพรม 4. ร.ร.วัดหนองแขม – ผู้รับจ้าง  นางสำรี  น้อยประถม 5. ร.ร.วัดสะพานคง – ผู้รับจ้าง นายสุ่ม  แก้วคงวงษ์ 6. ร.ร.สิงห์ฤกษ์ประสิทธิ์  –  ผู้รับจ้าง นายมงคล วงศ์เจริญ 7. ร.ร.วัดโป่งแค – ผู้รับจ้าง นายวินัย  บุญคุ้มครอง 8. ร.ร.วัดหนองหอย  – …

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(ข้อมูล) ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของแต่ล่ะโรงเรียน (ชื่อโรงเรียน)                          (ลิ้งค์) วัดเขาหนีบ          —–> http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/27-213-2553-1.doc วัดโพธิ์ระหัต         —–> http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/60-223-2553-1.doc สิงหฤกษ์ประสิทธิ์  —–> http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/110-237-2553-1.doc วัดหัวสำโรง         —–> http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/108-233-2553-1.doc วัดนิคมสามัคคีชัย   —–> http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/50-212-2553-1.doc บ้านหนองถ้ำ        —–> http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/18-211-2553-1.doc บ้านเขาสะพานนาค —–> http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/171-252-2553-1.doc …

ผอ.สพป.ลบ1 รับมอบศูนย์การเรียนรู้ฯ รร.วัดบางพึ่ง

รับมอบศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง รร.วัดบางพึ่ง   14 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก. ผอ.สพป.ลบ1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ลบ. เป็นประธานรับมอบศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดย รร.วัดบางพึ่ง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ณ รร.วัดบางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบรี

ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้ 7 กันยายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2559 ทั้งสพป. และ  สพม. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

การรับสมัคนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่1 ปี พศ. 2559 15 สค 59 เวลา  07.00 น.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประชุมชี้แจง มอบนโยบาย การรับสมัคนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่1 ปี พศ. 2559  แก่ผู้ได้รับมอบหมาย  ซึ่งกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 – 21 สค. 59  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมสมบุญ  มากบุญ สพป.ลบ.1  ประกาศรายชื่อ 1 กย. 59  สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  17  กย. 59   ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 18 กย. 59   สอบสัมภาษณ์ 19 กย. 59   ประกาศผลการสอบ …

กิจกรรม Big Day รวมพลคนลพบุรี ออกเสียงประชามติ

= 4 สค. 59 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1  นำโดย ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม Big Day “รวมพลคนลพบุรี ออกเสียงประชามติ” เดินและปั่นจักรยาน รณรงค์ให้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชนี่้ชาวจังหวัดลพบุรี  ร่วมใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ รับ – ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพ.ศ. 2559 เพื่อประชาธิปไตยที่มั่นคง ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. เป็นต้นไป ตามโครงการ Big …