ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

 


ภคจิรา  รายงาน

เปิดวิส้ยทัศน์สู่อาเซียน

1 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมลพบุรีอินน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี สพป.ลบ1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง เปิดวิสัยทัศน์ผุ้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชา

คมอาเซียน ให้กับคณะครุ ผุ้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผุ้สนใจในหลากหลายอาชีพ เข้าร่วมรับฟัง บรรยายโดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยวิทัศน์ จำกัด ใช้เวลาบรรยาย ตั้งแต่ 13.00 - 16.00 น.

 

 

ภคจิรา  รายงาน

 สุดยอดกิจกรรม ... เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

ศน.วิบูลย์ ศรีโสภณ เป็นวิทยากรร่วมเสวนาหัวข้อ”ภาษาไทยคือภาษาชาติ” กับคุณนุ้ย สุจิรา อรุณพิพัฒน์ ดารานักแสดง นางเอกหนัง และอดีตนางสาวไทยปี ๒๕๔๔ และ คุณปุ้ม เปรมสุดา สันติวัฒนา นักอ่านข่าวฝน ฟ้า อากาศ ช่อง ๗ สี ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๕

 


 

 

ผอ.อาคมเตีย ประเสริฐ ผอ.รร.เมืองใหม่ฯ ศน.วิบูลย์ ศรีโสภณ รองผอ.รร.สุกิจกุล กินจำปา อ.จินตนา แย้มยิ้ม อ.ธนนันท์ ถนอมวงศ์ ร่วมบันทึกภาพกับรองเลขาฯสพฐ.ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ณ บริเวณนิทรรศการของรร.เมืองใหม่ฯ โรงเรียนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยดีเด่น รางวัลชมเชยระดับประเทศ ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๕   (ผอ.ณรงค์ศักดิ์ กินจำปา ผอ.รร.วัดดอนโพธิ์ ผู้ถ่ายภาพ)ผอ.วาม ดุลยากร และคณะครู นักเรียนด.ญ.วนัชพร เตชะวัฒนวรรณา /ด.ญ.สิริวรรณ ภู่พลายงาม และ ผู้ปกครองนักเรียนไปรับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความคัดลายมือ ระดับประเทศ อันดับ ๓ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๕ศน. วิบูลย์ ศรีโสภณ  เอื้อเฟื้อภาพและข้อมุล
ภคจิรา  รายงาน

ศน.วิบูลย์ ศรีโสภณ เป็นวิทยากรร่วมเสวนาหัวข้อ”ภาษาไทยคือภาษาชาติ” กับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(เพลงอีแซว)ขวัญจิต ศรีประจันต์ ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๕ผอ.อาคมเตีย ประเสริฐ ผอ.รร.เมืองใหม่ฯ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ชมเชยระดับประเทศ โรงเรียนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยดีเด่น กับรองเลขาฯสพฐ.ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ณ โรงแรมสตาร์      จ.ระยอง วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๕

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2555 สพป.ลบ1 จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราขินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ณ อาคารเอนกประสงค์ สพป.ลบ1 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดก

รวยถวายพระพร โดย ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.ลบ1 ประธานในพิธี พิธีกลุ่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล รำอวยพรโดยนักเรียนจากโรงเรียนเมืองใหม่ฯ พิธีมอบกล้าไม้ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 19 กลุ่มเป็นตัวแทนรับมอบ พิธีเปิดลานกีฬาเพื่อสุขภาพ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากโรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย พิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติโดยท่านประธานในพิธีและท่านประธาน กพป. การรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ จากโรงพยาบาลบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี