กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555

12 สิงหาคม 2555 สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี ทั้ง 3 ช่วงกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งชาติช่วงเช้่า นำทีมโดย รองฯกฤษณะ กลั่นเชื้้อ และทีมงาน ณ สวนราชานุสรณ์ ช่วงสาย กิจกรรมถวายพระพร นำทีมโดย ผอ.สุเมธี จันทร์หอม และคณะ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี และสุดท้าย กิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร นำทีมโดย ท่านรองฯกำพล อินชมฤทธิ์ และคณะ ณ สวนราชานุสรณ์

 

โกเมศ  ภาพ

ภคจิรา  รายงาน

 

โรงเรียนดีศรีตำบลกับกิจกรรมดี ๆ

๑๒ ส.ค. ๕๕ การอบรมโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล ณ World Peace Valley อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กิจกรรมตักบาตรพระ

 

วันแม่ที่ พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50

วันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 08.39 น. โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีกำนันสมศรี อู่อ้น เป็นประธานในพิธีฯ มีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ผลงานนักเรียน มอบเกียรติบัตรคุณแม่ดีเด่น และมอบทุนการศึกษา ขอขอบคุณ อาจารย์นิวัฒน์ เหมือนเพ็ชร เอื้อเฟื้อภาพและข้อมูล

 

 

 

ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 06.39 น. โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 พานักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ซาฟารีเวิร์ล กรุงเทพมหานคร จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ขอขอบคุณอาจารย์นิวัฒน์ เหมือนเพ็ชร เอื้อเฟื้อภาพและข้อมุล

 

 

เปิดประตูสู่อาเซียนที่ โคกลำพานวิทยา

ท่านรองฯ มนตรี สืบสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๕ และห้องอาเซียนศึกษา ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนโคกลำพานวิทยา อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับนักเรียน 

 

ภูฎานมาดุงานที่พลร่มฯ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 14.19 น. คณะจากประเทศภูฏาน มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนการศึกษาเด็กพิเศษ ที่โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 โดยมีท่านรองฯเอกพล สุทธิรัตน์ , ศึกษานิเทศก์ ผอ.คำลพ ศิริมากร และคณะครูฯ ให้การต้อนรับ ขอขอบคุณอาจารย์นิวัฒน์ เหมือนเพ็ชร เอื้อเฟื้อภาพและข้อมูล

 

ภคจิรา  รายงาน