งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 กลุ่มโรงเรียนพระนารายณ์

. วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา 0๙.00 น.   ณ อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนบ้านโคกตูม   ดร.ปัญญา  แก้วเหล็ก  ผอ.สพป.ลบ1  เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62  กลุ่มโรงเรียนพระนารายณ์   โดยมีนายบัญชา  สุทธศรี  รักษาการฯประธานกลุ่มโรงเรียนพระนารายณ์ กล่าวรายงาน  มีนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้น  จำนวน  ๗๑๗  คน  และคณะครูในสังกัด ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

 

ภคจิรา  รายงาน