ย้อนกลับ
   
หนังสือเลขที่ : 0012-6961/2554   ลงวันที่ : 2013-05-03
ส่งจาก : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ;
อ้างถึง :
ชื่อเรื่อง : รายงานการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง(แบบใหม่) ความสำคัญ : ปกติ
ข้อความ :
เอกสารแนบ : Download File : 0012-6961-2554-1.doc
เจ้าของเรื่อง : นางชลธิชา กัณฐโรจน์
โทรศัพท์ : 081-4959887
อีเมล์ :
ชื่อผู้แจ้ง : นางชลธิชา กัณฐโรจน์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์