หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
     
ข่าวสาระน่ารู้
 
เปิดภาพธนบัตร ชนิดราคา 50 บาท ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
      รวบรวมภาพธนบัตรที่ระลึกและธนบัตรหมุนเวียน ชนิดราคา 50 บาท รูปแบบต่าง ๆ ที่เคยจัดพิมพ์ขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ประเทศไทยเริ่มมีการใช้ธนบัตรครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีธน

 
ภาพกิจกรรม
 

หนังสือราชการจาก สพฐ
 


ข่าวการศึกษา