กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ มีตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่าง จำนวน  ๑  ตำแหน่ง ดังรายละเอียดตามประกาศตำแหน่งว่างดังแนบ หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง หรือคาดว่าจะว่าง ให้ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่  ๑๘  เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ แล้วส่งคำร้องขอย้าย (เพิ่มเติม) ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด สำเนา ก.พ.๗ พร้อมเอกสารประกอบเพื่อประเมินศักยภาพ และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ภายในวันที่ ๖  พฤษภาคม ๒๕๕๗  หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย  ดูรายละเอียดที่ http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/04129.46-196-2555-1.doc
13
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานการอนุมัติไปราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/0009-2402-2554-1.doc


14
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ มีตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่าง จำนวน  ๑  ตำแหน่ง ดังรายละเอียดตามประกาศตำแหน่งว่างดังแนบ หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง หรือคาดว่าจะว่าง ให้ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่  ๒๐  มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๓  เมษายน ๒๕๕๗ แล้วส่งคำร้องขอย้าย (เพิ่มเติม) ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด สำเนา ก.พ.๗ พร้อมเอกสารประกอบเพื่อประเมินศักยภาพ และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗  หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย  ดูรายละเอียดที่  http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/04129.46-190-2555-1.doc
15
ประกาศข่าว / การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
« กระทู้ล่าสุด โดย lopburi1column เมื่อ มีนาคม 12, 2014, 01:10:32 pm »
ประชาสัมพันธ์ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ที่จะเกษียณอายุ ในวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๕๗ ตามรายชื่อ ที่แนบมาพร้อมนี้ได้ทราบ และยื่นแบบขอรับเครื่องหมายฯ ภายในวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗(สมาชิกคุรุสภาที่เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ไม่มีสิทธิยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเนื่องจากออกจากการเป็นครูก่อนอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ตามระเบียบมูลนิธิฯ ) หากพ้นกำหนดนี้แล้วสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะปิดระบบอัตโนมัติ  หนังสือนำส่งและแบบฯ ดูรายละเอียดที่ http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/04129.46-183-2555-1.doc และ  http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/04129.46-183-2555-2.xls
16
ด้วย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๑๒ รายละเอียดดังแนบ ดูรายละเอียดที่ http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/04129.46-180-2555-1.pdf
17
ประกาศข่าว / โอนเงิน 26 กุมภาพันธ์ 2557
« กระทู้ล่าสุด โดย lopburi1column เมื่อ กุมภาพันธ์ 26, 2014, 11:02:57 am »
                                  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์โอนเงินเข้าบัญชีผู้ขอเบิก วันที่ 26 ก.พ. 2557 รายละเอียดดังไฟล์แนบhttp://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/4129.1.0016-311-2555-1.xls
18
ประกาศข่าว / โอนเงิน 20 กุมภาพันธ์ 2557
« กระทู้ล่าสุด โดย lopburi1column เมื่อ กุมภาพันธ์ 21, 2014, 10:58:31 am »
                             กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โอนเงินเข้าบัญชีผู้ขอเบิก 20 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียดดังไฟล์แนบ http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/4129.1.0016-299-2555-1.xls
19
ประกาศข่าว / โอนเงิน 13 กุมภาพันธ์ 2557
« กระทู้ล่าสุด โดย lopburi1column เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2014, 11:30:59 am »
                  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์โอนเงินเข้าบัญชีผู้ขอเบิก 13 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียดดังไฟล์แนบhttp://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/4129.1.0016-297-2555-1.xls
20
ประกาศข่าว / โอนเงิน 7 กุมภาพันธ์ 2557
« กระทู้ล่าสุด โดย lopburi1column เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2014, 11:27:54 am »
                  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์โอนเงินเข้าบัญชีผู้ขอเบิก 7 ก.พ. 57  รายละเอียดดังไฟล์แนบ http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/4129.1.0016-295-2555-1.xls
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10