กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
11
ประกาศข่าว / บุคลากรทางการศึกษาอื่นผู้มีสิทธิ์
« กระทู้ล่าสุด โดย lopburi1column เมื่อ กุมภาพันธ์ 06, 2015, 11:43:31 am »
ประกาศรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาอื่นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ  http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/04129.46-333-2555-1.doc
12
ประกาศข่าว / การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางก
« กระทู้ล่าสุด โดย lopburi1column เมื่อ กุมภาพันธ์ 02, 2015, 01:35:13 pm »
ดูรายละเอียด ดังนี้
หลักเกณฑ์และเอกสาร http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/04129.46-330-2555-1.doc
ความต้องการวิชาเอก   http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/04129.46-330-2555-2.xls
13
ประกาศข่าว / ตำแหน่งว่างประกาศรับสมัครคัดเลือก
« กระทู้ล่าสุด โดย lopburi1column เมื่อ มกราคม 30, 2015, 11:04:38 am »
สพฐ. ประกาศรับสมัครคัดเลือก รอง / ผอ.สถานศึกษา ดูรายละเอียดที่  http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/1610.pdf
14
ประกาศข่าว / ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคร
« กระทู้ล่าสุด โดย lopburi1column เมื่อ มกราคม 29, 2015, 11:18:30 am »
ดูรายละเอียดที่ http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/04129.46-327-2555-1.doc
15
ประกาศข่าว / การสอบคัดเลือก รอง/ผอ.สถานศึกษา
« กระทู้ล่าสุด โดย lopburi1column เมื่อ มกราคม 27, 2015, 12:07:14 pm »
เพิ่มเติม  สำหรับการสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ รองฯ / ผอ.สถานศึกษา  กรณีที่ผู้สมัครฯ เสนอแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สำหรับกลุ่มทั่วไป) ข้อ ๑, ๒, ๓ และแบบประเมินประวัติและผลงาน (สำหรับกลุ่มประสบการณ์)  ข้อ ๘, ๙, ๑๐  หากผลงานที่เสนอเป็นระดับรางวัลเท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาคหรือประเทศหรือนานาชาติให้ตรวจสอบและระบุด้วยว่ารางวัลดังกล่าวอยู่ในอันดับที่เท่าไรหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นฯ มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และหนังสือสำนักงาน  ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นฯ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่งซึ่ง ก.ค.ศ. ให้การรับรอง  รายละเอียดที่ http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/1393.pdf

16
ประกาศข่าว / แต่งไทย
« กระทู้ล่าสุด โดย lopburi1predu เมื่อ มกราคม 26, 2015, 02:29:30 pm »
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีร่วมรณรงค์แต่งไทยทั้งโรงเรียน
17
ประกาศข่าว / คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น
« กระทู้ล่าสุด โดย lopburi1column เมื่อ มกราคม 24, 2015, 11:26:06 am »
คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นให้ดำรงตำแหน่งว่าง/ว่างหมุนเวียน  ดูรายละเอียดที่  http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/04129.46-324-2555-1.doc
18
ประกาศข่าว / รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลื
« กระทู้ล่าสุด โดย lopburi1column เมื่อ มกราคม 23, 2015, 02:43:02 pm »
ดูรายละเอียดที่ http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/04129.46-323-2555-1.doc
19
ประกาศข่าว / การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็ญบำนาญ
« กระทู้ล่าสุด โดย lopburi1predu เมื่อ มกราคม 23, 2015, 08:26:01 am »
ร.ร. ใดที่ยังไม่ได้มารับเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จ บำนาญ ตาม พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ให้มารับที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โดยด่วนค่ะ
20
ประกาศข่าว / ประกาศสอบผู้บริหารสถานศึกษา
« กระทู้ล่าสุด โดย lopburi1column เมื่อ มกราคม 19, 2015, 06:01:01 pm »
ดูรายละเอียดดังนี้
ประกาศรับสมัคร   http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/0009-2702-2554-1.doc
หลักสูตรการคัดเลือก  http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/0009-2702-2554-2.doc
ใบสมัคร/เอกสารประกอบ  http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/0009-2702-2554-3.doc
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10