ข้อมูลใบรับรองการจ่ายเงินเดือน สพป.ลพบุรี เขต 1
หมายเลขประจำตัวประชาชน
เดือน
ปี พ.ศ.