ทำเนียบบุคลากร
   
นายสุเมธ  ประภาสวัสดิ์
รอง ผอ.สพป.ลบ 1
นายนวพล  ทัศนศรี
รอง ผอ.สพป.ลบ 1
นางภาวนา  นันทศรี
ผู้อำนวยการกลุ่ม
วิสัยทัศน์
เบิกจ่ายถูกต้อง   
สอดคล้องระบบบัญชี
บริหารสินทรัพย์ถูกวิธี
มาตรฐานดีบริการ
การโอนเงิน

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Download เอกสารและแบบฟอร์ม

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง >>> คลิก <<<
 
 
 
Website counter
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ลบ. 1
โทรศัพท์ 036 421682 ต่อ 105