กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพท.ลบ.1
สพท.ลบ.2
พานิชย์จังหวัด
จังหวัดลพบุร
การท่องเที่ยว

ผอ.เจริญ เพชรดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่

     

เลี้ยงส่งครูทิน

เลี้ยงส่งครูทิน

คลังข้อสอบป.1-ป.6

โครงการของโรงเรียน

  ทัศนศึกษาเขาค้อ

    รางวัลเกียรติยศความภาคภูมิใจของโรงเรียน  

น้ำท่วมบ้านครูทิน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันเกิด ผอ.

แสดงดนตรีที่วัดหนองไผ่

วันภาษาไทยแห่งชาต

จิตสาธารณะพัฒนาโรงเรียน

สัมพันธ์ชุมชน

กลุ่ม ร.ร.โคกสำโรงพัฒนาการศึกษา (ดูงาน)

ถวายเทียนวันเข้าพรรษา

ผอ.ดูงานบุรีรัมย

ห้องสมุดอักษรสวรรค

ส่งเสริมการเรียนรู้

ทัศนศึกษา ซาฟาร

ทัศนศึกษาซาฟารี

ทัศนศึกษาซาฟารี

ปิดโครงการdare

              

วันสำเร็จการศึกษา

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันแม่แห่งชาติ54

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเลี้ยงอาหาร

ให้สนามจอดเครื่องบิน

วันเด็กอบต.หนองแขม

ต้อนรับปีใหม

ต้อนรับปีใหม

ต้อนรับปีใหม

ต้อนรับปีใหม

มาร์ชหนองไผ่

ไผ่พอเพียง

หน่อไผ่ไม่ลืมกอ

   Webmaster by Mr. Tinnakorn Keawthai Nongphai School Lopburi 1

tin2504@hotmail.co.th

e-office
krulop15.ning.com
google
msn
yahoo
สำนักงาน กคศ
แบ่งปัน
แบบฟอร์ม
แบบฝึก