วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  งานบริหารทั่วไป
  งานวิชาการ
  งานงบประมาณ
  งานบุคคล
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  ห้องเรียนร่วม
  ผลงานครูดีเด่น
  ผลงานนักเรียน
  ข้อมูลนักเรียน
  ข้อมูลครู
hit counter script
ปรับปรุง ส.ค. 53
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าววิชาการ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
วันที่ 26 มกราคม2554 ร.ร. พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 ของประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 สุดยอด เด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี จากการแข่งขันการทำอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกสอนโดยครูอรวรรณ แก้วสวรรค์ และครูยุพิน พันธ์แจ่ม โดยการสนับสนุน ของ ผ.อ. คำลพ ศิริมากร รองไพโรจน์ ภู่ผะกา และคณะครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ ทุกคน
วันที่ 26 - 28 มกราคม 2554 ร.ร.ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้นำผลิตภัณฑ์ฝีมือของนักเรียนไปจำหน่ายที่ เมืองทองธานี ในงานเดียวกัน
วันที่ 27 มกราคม2554 ร.ร. พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 ของประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 สุดยอด เด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี จากการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ของนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ฝึกซ้อมโดยรองฯ ไพโรจน์ ภู่ผะกา และ ครูราตรี สมนึก ได้รับการสนับสนุน จากผ.อ. คำลพ ศิริมากร
วันที่ 27 มกราคม2554 ร.ร. พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 ของประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 สุดยอด เด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี จากการแข่งขันคัดลายมือ ของนักเรียนพิเศษเรียนร่วม
วันที่ 27 มกราคม2554 ร.ร. พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 ของประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 สุดยอด เด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี จากการแข่งขันทำอาหารคาวหวาน ของนักเรียนพิเศษเรียนร่วม โดยการฝึกซ้อมของครู อริสา นาคศรี ครูวรีย์ ภู่เจริญชัยวรรณ จากการสนับสนุนของผ.อ.คำรพ ศิริมากร และรองฯไพโรจน์ ภุ่ผะกา
   
 

   
  รหัสผู้ใช ้:

   รหัสผ่าน :

 
 
  สพท.ลบ.1
  สพท.ลบ.2
  สพฐ
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สกสค
  สำนักงาน ก.ค.ศ.
  ครูบ้านนอก
  ครูไทย
  สารานุกรมไทย
  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
  หอมรดกไทย

โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50
หมู่ 3 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
โทร 036-413593 Admin tip2503@hotmail.com,suwitcha_cs@hotmail.com