นายจารึก ขึ้นทันตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเพลิง


โรงเรียนบ้านวังเพลิงจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
และกิจกรรมระลึกถึงพระคุณแม่ ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังเพลิง เวลา 9.00 น. เป็นต้น ไป เรียนเชิญท่านผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

นายสุทิน พวงกุหลาบ
รองผู้อำนายการโรงเรียน

วันต้นไม้ คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ วันที่ 27 พ.ค. 2553


โรงเรียนบ้านวังเพลิงได้จัดกิจกรรม Big cleaning Day

ผลงานคร


ปฐมวัย
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


สาธารณสุขตำบลวังเพลิง มาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวอย่างโรคไข้เลือดออก 3 สิงหาคม พ.ศ.2553
ทีม ICT โรงเรียนบ้านวังเพลิง โทรศัพท์ 036-426671 โทรสาร 036-426657 E-mail wi_keane16@hotmail.com