กลับหน้าแรก

งานอาชีพและเทคโนโลยี
Link :   / คอมเรียนเองรู้เอง /

หลักสูตรกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ถนอมสายตาเวลาใช้คอมพิวเตอร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรู้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไล
ถาม-ตอบปัญหาคอมพิวเตอร
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ถาม-ตอบเกษตรปลอดสารพิษ
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ภาคกลาง
เทคโนโลยีชาวบ้าน
อาชีพช่างตัดผมชาย /หญิง

ทดสอบงานอาชีพ ป1-ป6
ไม้กวาดมาแล้วจ้า

เห็ดฟางอร๊อย อร่อย
การตกแต่งสวนหย่อม

ชุมนุมคอมพิวเตอร์
;
 
  
ถ้อยทีถ้อยอาศัย ตั้งใจเรียนคอมพิวเตอร์ ป.1-ม.3
 
 
เราภูมิใจ มีคอมพิวเตอร์แบ่งปันกันใช้ ๔-๕ คน ต่อคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง เราไม่ย่อท้อเลย ช่วยกันเรียน.. ช่วยกันลุ้น.
มาฝึกลูกเสือกันเถอะ /

จำนวนผู้ชม
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

กลับด้านบน

... ไม้กวาดมาแล้วจ้า ...
     
     
     
     
     
     
กลับหน้าแรก  
     
...เห็ดฟางและปุ๋ยหมักชีวภาพ...
เสียดายที่ตากล้องมัวแต่สอนหนังสือ ลืมเก็บภาพ
ขั้นตอนการปลูก การเก็บและการขาย
เราทำงานแบบครบวงจร ไว้รอครั้งหน้า
ลงเห็ดรุ่นใหม่..ไม่นานเกินรอครับ
โรงเรือนเห็ดฟาง
แบ่งเป็นห้องทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
สัญญาใจ เสียดายจัง
     
วิทยากร คือ พันตรีสมจิตร ประคองศรี
วัสดุและปุ๋ยหมักชีวภาพ ทดลองทำดู
ผมมาเปิดผ้าคลุมกองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยนี้มีกลิ่นหอมครับ
     
กลับหน้าแรก  
     
     
     
     
     
     
 
...การตกแต่งสวนหย่อม...
 
     
เรือนเพาะชำมีกล้าไม้พร้อมปลูกหลายพันธ์ แบ่งไปปลูกได้นะครับ  
แผ่นหินปูทางเดิน ผลงานเรียนงานปูนครับ
สวนหย่อมที่เราหัดตกแต่งให้สวยงาม พอดูได้ใช่ไหมครับ
     
   
พวกผมอยากให้เข็มมีดอกให้ชมสวยอย่างนี้ทั้งปี เลยครับ
   
     
กลับหน้าแรก  
     
     
     
     
     
 
...อาชีพช่างตัดผมชาย/หญิง...