วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024
Latest:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ลดภาระการประเมินของสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์

สพป.ลพบุรี เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ลดภาระการประเมินของสถานศึกษา

ร่วมพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

สพป.ลพบุรี เขต 1 จัด “กิจกรรม ทัศนศึกษา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์”
ประชาสัมพันธ์

สพป.ลพบุรี เขต 1 จัด “กิจกรรม ทัศนศึกษา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
slider2
slider3
slider1
previous arrow
next arrow
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

ประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต ๑

การประกาศงดรับ ให้ของขวัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต ๑

ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center)

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

❖ สื่อวิดีทัศน์ ❖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

❖ ข่าวการศึกษา ❖