วันพุธ, เมษายน 17, 2024
Latest:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์

สพป.ลพบุรี เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

สพป.ลพบุรี เขต 1 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์

สพป.ลพบุรี เขต 1 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

สพป.ลพบุรี เขต 1 จัดพิธีบวงสรวงพระบิดาแห่งการลูกเสือไทย และพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์

สพป.ลพบุรี เขต 1 จัดพิธีบวงสรวงพระบิดาแห่งการลูกเสือไทย และพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2

สพป.ลพบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการลพบุรี 1 ปันน้ำใจ เพื่อเด็กไทยได้อิ่มบุญ
ประชาสัมพันธ์

สพป.ลพบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการลพบุรี 1 ปันน้ำใจ เพื่อเด็กไทยได้อิ่มบุญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
slider2
slider3
slider1
previous arrow
next arrow
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

ประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต ๑

การประกาศงดรับ ให้ของขวัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

❖ สื่อวิดีทัศน์ ❖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

❖ ข่าวการศึกษา ❖