วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
Latest:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
<center>กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) แด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบรอบ 21 ปี</center>
ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) แด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบรอบ 21 ปี

สพป.ลพบุรี เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ลดภาระการประเมินของสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์

สพป.ลพบุรี เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ลดภาระการประเมินของสถานศึกษา

ร่วมพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

สพป.ลพบุรี เขต 1 จัด “กิจกรรม ทัศนศึกษา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์”
ประชาสัมพันธ์

สพป.ลพบุรี เขต 1 จัด “กิจกรรม ทัศนศึกษา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
slider2
slider3
slider1
previous arrow
next arrow
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

ประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต ๑

การประกาศงดรับ ให้ของขวัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต ๑

ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center)

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

❖ สื่อวิดีทัศน์ ❖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

❖ ข่าวการศึกษา ❖