วันศุกร์, มีนาคม 1, 2024
Latest:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ประชาสัมพันธ์

ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 /นางประครอง แก้วดวงเล็ก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ และหัวหน้าหน่วยงานทางด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมต้อนรับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2566 โดยมีการตรวจและติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ การติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ดังกล่าว ส่งผลให้บุคลากรมีความเข้าใจในการดำเนินงานและการรายงานผลเพื่อตอบประเด็นตามจุดเน้นในนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในรอบปี 2566 ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล อ.เมือง จ.ลพบุรี