วันศุกร์, มีนาคม 1, 2024
Latest:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด วันที่ 8 และ วันที่ 10 มีนาคม 2566

วันที่ 8 และ วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 /นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ผอ.สุกิจกุล กินจำปา ผอ.รร.บ้านสามเรือน(วันครู2500)/ประธานกลุ่มโรงเรียนต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้ อ.เมืองลพบุรี เพื่อนิเทศการจัดการเรี…

ดูเพิ่มเติม