วันศุกร์, มีนาคม 1, 2024
Latest:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ประชาสัมพันธ์

สพป.ลพบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด 16-17 มีนาคม 2566

วันที่ 16-17 มีนาคม 2566 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 /นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ /นายดัสกรณ์ เพชรดี ผอ.รร.วัดดอนโพธิ์/ประธานกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เพื่อนิเทศการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่โรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป