วันศุกร์, มีนาคม 1, 2024
Latest:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ประชาสัมพันธ์

ประชุมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็น ขาดแคลน โดยมี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป. เขต 1,นางประครอง แก้วดวงเล็ก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน, คณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1