วันศุกร์, มีนาคม 1, 2024
Latest:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ประชาสัมพันธ์

สพป.ลพบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการลพบุรี 1 ปันน้ำใจ เพื่อเด็กไทยได้อิ่มบุญ

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายนางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางชลธิชา กัณฐโรจน์ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดท้องคุ้ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ติดตามการบริหารจัดการ และนโยบายด้านความปลอดภัย คุณภาพ โอกาส และประสิทธิภาพ นิเทศการจัดการเรียนการสอน ติดตามนโยบายห้องเรียนคุณภาพ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่โรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

หลังจากนั้นได้มอบทุนการศึกษา และของอุปโภคบริโภค ให้กับ ด.ช.อิทธิภร วงษ์เนตร ชั้น ป.6 และด.ญ.วิภาดา ป้องขันธ์ ชั้นอนุบาล 3 ในโครงการลพบุรี 1 ปันนำ้ใจ เพื่อเด็กไทยได้อิ่มบุญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆ โดยมีนาง สุวรีย์ เอมสถิตย์ ผอ.โรงเรียน พร้อมคณะครูร่วมให้การต้อนรับ