วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
Latest:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ประชาสัมพันธ์

สพป.ลพบุรี เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ทำให้ครูได้รับข้อมูลของนักเรียนถึงสภาพความเป็นอยู่ ปัญหา และนักเรียนที่จะต้องมีการร่วมมือแก้ไข ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี พร้อมได้คัดกรองนักเรียนยากจนและพบปะ ผู้ปกครอง เพื่อทราบสภาพปัญหาของนักเรียนในการจัดการศึกษา พร้อมให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอน แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน

โดยมอบของช่วยเหลือ ทุนการศึกษานักเรียนที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก ฐานะยากจน ได้แก่ ด.ช.วรากร ทองเชิด นักเรียนชั้นม.1 รร.บ้านสามเรือน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการลพบุรี 1 ปันน้ำใจเพื่อเด็กไทยได้อิ่มบุญ ให้กับด.ญ.เกตุลญา แก้วมา นักเรียนชั้น ม.3 ,ด.ช.ธนัช พุฒศรี นักเรียนชั้นม.1 และด.ช.ศุภวิชญ์ ฟักขาว นักเรียนชั้น ม.1 ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ โดยมีนางสุกิจกุล กินจำปา ผอ.โรงเรียนพร้อมคณะครูร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู2500) อ.เมือง จ.ลพบุรี