วันศุกร์, มีนาคม 1, 2024
Latest:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
เลขที่ 111 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000. โทรศัพท์ : 036411730
[email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1