4 9
ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 ต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะ สพป.ลพบุรี เขต ๑ 130
2 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 191
3 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพฐ. 164
4 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 147
5 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1411
6 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพฐ. 261
7 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพป.ลพบุรี เขต 1 719
8 คู่มือตัวชี้วัด KRS ฉบับสมบูรณ์ 2561 487
9 การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจตามแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 318
10 รายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2561 288
11 สรุปผลการติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 384
12 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564) 402
13 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 357
14 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 247
15 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 309
16 มาตรฐานเขต ปี 2560 375
17 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 258
18 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 619
19 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 298
20 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 567
21 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 314
22 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 550
23 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 303
24 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 107
25 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 217
26 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 674
27 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 1968

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.206.15.215
Online อยู่ : 5
วันนี้ 55
เมื่อวานนี้ 256
เดือนนี้ 351
ปีนี้ 351
รวมทั้งหมด 351
Record: 256 (24.08.2019)
( Counter 25-08-2019 )