9
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 44
2 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 36
3 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 16
4 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 35
5 แผนปฎิรูปการศึกษา ปี 2561 51
6 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 29
7 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 28
8 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 57
9 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 242
10 ดนตรี เพลงมาร์ชจังหวัดลพบุรี 915
11 เพลงมาร์ชจังหวัดลพบุรี 1038
12 เพลงเด็กเอ๋ย เด็กดี 1291

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ