รับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครที่http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/412901007-1339-2555-2.docx

ดาวโหลดใบสมัครที่ http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/412901007-1339-2555-3.doc