ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป / ลูกจ้างชั่วคราว pdf

ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป / ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งนักการภารโรง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งนักการภารโรง

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์

วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระ สงฆ์จำนวน 99 รูปเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2560 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการคณะครูผู้ บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 อำเภอเมืองลพบุรีโดยมีที่คุณนายภานุแย้มศรีคุณผู้ว่าได้ราชการเป็นจังหวัดลพบุรีเป็นประธานพิธีหัวเรื่อง: การนี้ท่านคุณผู้ว่าได้ราชการเป็นจังหวัดลพบุรีได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่หัวหน้าส่วนและคณะข้าราชการครูเป็นโดยให้นำหลักคิด ความพอเพียงความพอดีใช้เป็นกรอบ ในการดำเนินชีวิตและให้มีความเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักในการทำงาน

ประกาศประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของข้าราชการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙

01_%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 พ.ศ. 2559

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ใบแจ้งยอดเงิน กบข. กสจ. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี ๒๕๕๗ ให้มารับที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2558

การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็ญบำนาญ

ร.ร. ใดที่ยังไม่ได้มารับเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จ บำนาญ ตาม พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ให้มารับที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โดยด่วนค่ะ

รร.บรรจงรัตน์รับสมัครนักเรียนเพิ่ม

โรงเรียนบรรจงรัตน์รับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยจำหน่ายใบสมัครระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ประกาศผลวันที่ 8 ตุลาคม 2557 และมอบตัววันที่ 10 ตุลาคม 2557 โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ โทร. 036-411678 http://www.banjongrat.ac.th/index.php/news/405-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-2557.html